Inici Matemàtiques Física Electrotècnia Dibuix tècnic Treball de recerca

Treball de recerca

El meu treball de recerca tracta l'aprenentatge d'un llenguatge de programació a través de la creació d'un programa per a la resolució de problemes. Durant tot el temps que vaig estar treballant en aquest vaig aconseguir aprendre a programar amb Python des de zero i dissenyar una aplicació funcional capaç de resoldre problemes sobre la llei d'Ohm, la llei de Coulomb, el moviment rectilini uniformement accelerat i equacions simples de primer grau.

En el document d'aquí sota podràs trobar tot el procés seguit per al meu treball de recerca. Comença amb una recerca sobre la història de la programació i de la computació, seguida d'una comparació dels tres llenguatges de programació més importants del moment, C, Java i Python, i acaba amb la descripció de la creació del programa per a la resolució de problemes.

Pots trobar tot el codi font del meu programa en l'enllaç següent: https://github.com/MarcalGarreta/Treball-de-Recerca .