Inici Matemàtiques Física Electrotècnia Dibuix tècnic Treball de recerca

Física

La Física és la ciència que estudia la natura, ocupant-se del comportament de la matèria i l'energia.

Problemes generals

El moviment

El camp gravitatori

El camp elèctric

Electromagnetisme

Naturalesa de la llum