Inici Matemàtiques Física Electrotècnia Dibuix tècnic Treball de recerca

Calc Solver

Un problema, una solució

Objectius del lloc WEB

Aquest lloc WEB ha sigut creat amb l'objectiu de donar a conèixer el meu treball de recerca de segon de batxillerat i ampliar el seu contingut. També té la intenció d'ajudar a tots els estudiants de secundària i batxillerat a resoldre problemes de diferents matèries amb les quals tinguin dificultat.

Ajudar a altres estudiants

Aquest lloc web conté diverses calculadores que són capaces de resoldre diferents problemes sobre matemàtiques, física, electrotècnia i dibuix tècnic les quals mostren com resoldre els problemes determinats.

Informació del treball de recerca

Des d'aquest lloc WEB es pot accedir al meu treball de recerca en el qual es pot trobar informació sobre la programació, tres llenguatges de programació i l'explicació de la creació d'un programa per a la resolució de problemes.

Treball de recerca

El meu treball de recerca tracta l'aprenentatge d’un llenguatge de programació a través de la creació d’un programa per a la resolució de problemes. En aquest s'explica detalladament els passos que vaig haver de seguir per a dissenyar i crear el meu programa capaç de resoldre 3 problemes de física i equacions simples de primer grau. També es mostra una recerca de la història de la programació i la computació a més, a més, d'una comparació entre els llenguatges de programació C, Java i Python.

Exemple d'execució del programa del TdR. Aquest mostra la resolució d'un problema sobre la llei de Coulomb.

Informació de contacte
Sobre
marcal.garreta@iesterrassa.cat

En quant a aquest lloc

Aquest lloc WEB ha sigut creat per Marçal Garreta Pinyol per al concurs de Wapps.cat amb la col·laboració de Fundació.cat.

Logotip Wapps.cat logotip Fundacio.cat

Està allotjat als servidors de ca.dinahosting.com.

logotip ca.dinahosting.com

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Llicencia Creative Commons